غم خانه‌های ظهیرالاسلام و پیرنیا در هفته مردان میراث‌فرهنگی


غم خانه‌های ظهیرالاسلام و پیرنیا در هفته مردان میراث‌فرهنگی

 

هفته‌ گذشته کلید میراث‌ف رهنگی با تخریب خانه‌ظهیرالاسلام  زده شد و با مزایده خانه پیرنیا به پایان رسید. در این میان اما رئیس سازمان میراث‌فرهنگی نیز با زدن مهر باطل به نگاه سیاسی بر سازمان میراث‌ فرهنگی مواضع خود را نسبت به تخریب‌ها و اقدامات متولیان جهت حفظ میراث‌ فرهنگی اعلام کرد.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …