کشف غیرمنتظره آثارباستانی درباره چادرنشینان مغول
کشف غیرمنتظره آثارباستانی درباره چادرنشینان مغول

مجموعه‎ای از حفاظ‎های سنگی که باستان شناسان تصور می‎کنند توسط چادرنشینان ساکن چین در ۳۰۰۰ سال پیش مورد استفاده بوده، در منطقه خودمختار اویگور درمرز چین و مغولستان کشف شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …