حفاظت از یوزپلنگ نقطه تجلی مشارکت مردمیپرونده: روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، هفت ساله شد


حفاظت از یوزپلنگ نقطه تجلی مشارکت مردمی

نامگذاری روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، هفت ساله شد. ایده‌ای که اولین بار توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال ۱۳۸۶ مطرح شد و با همکاری سازمان‌های مردمی دیگر توسعه داده شد. از آن سال تاکنون هر سال این روز به اشکال مختلف اعم از برگزاری جشنواره٬ سمینار و کمپین اینترنتی گرامی داشته شده است. در تمام این دوران نیز٬ سازمان‌های مردمی برگزارکنندگان کلیدی این برنامه بوده‌اند و مقدمات و اجرای مراحل برگزاری را آنها به سرانجام رسانده‌اند.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …