سوغات ایلات
سوغات ایلات

شهرکرد، مجموعه ای از نفیس ترین صنایع دستی ایلات و عشایر ایرانی را در اختیار مسافران قرار می دهد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …