نخستین تور گردشگران آمریکایی به ایران می‌آیند


از سرگیری سفرگردشگران آمریکایی به ایران پس از سه سال وقفه:

نخستین تور گردشگران آمریکایی به ایران می‌آیند

 

پس ازسه سال توقف کامل، نخستین تورگردشگری آمریکا قرار است درقالب یک تور آموزشی و فرهنگی برای بازدید از میراث فرهنگی و تاریخی کشور، به ایران بیاید.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …