تعيين زيستگاههاي پلنگ ايراني

به گزارش ایرانگرد نیوز، حسين محمدي با بيان اينکه پلنگ يکي از گونه هاي نادر در مناطق حوزه قفقاز به شمار مي آيد که با کاهش شديد جمعيت از دهه ???? به بعد مواجه بوده است،‌ گفت: منابع مختلف شکار، تخريب و تقطيع زيستگاه از عوامل مهم در ايجاد اين روند است.

وي با اشاره به اينکه استان آذربايجان شرقي با داشتن ??? کيلومتر مرز مشترک با جمهوري خودمختار نخجوان، جمهوري هاي آذربايجان و ارمنستان و دارا بودن زيستگاه هاي مناسب کوهستاني و صعب العبور بالاخص در مناطق مرزي،‌ افزود: حفظ و بقاي پلنگ ايراني در منطقه و کشورهاي همجوار داراي اهميت ويژه اي است.

به گفته مدير کل دفتر تنوع زيستي و حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست عمده جمعيت پلنگ ايراني در خاورميانه در ايران واقع شده است، علمي و عملي ترين گزينه براي احيا جمعيت پلنگ در منطقه قفقاز حفاظت از جمعيت پلنگ در ايران و همچنين شناسايي و حفاظت از زيستگاههاي مشترک و کوريدورهاي ارتباطي ميان زيستگاه هاي پلنگ در ايران و کشورهاي همسايه است که به اين ترتيب امکان احيا جمعيت اين گونه در زيستگاه‌هاي نزديک و مستعد اين گونه در کشورهاي همسايه نيز فراهم مي شود.

محمدي با اعلام اينکه دفتر حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست از آغاز سال ???? اقدام به اجراي طرحي در استان آذربايجان شرقي که داراي بيشترين مرز مشترک با کشورهاي حوزه ي قفقاز است، کرده است، گفت: فاز اول اين پروژه در اداره کل محيط زيست استان آذربايجان شرقي تعريف شد و مجري طرح موسسه تخصصي مطالعات پلنگ آسيايي بود.

وي ادامه داد : طي اين مرحله، زيستگاههاي پلنگ در اين استان بر اساس ميزان حضور فاکتورهاي مساعد براي زيست گونه، احتمال حضور پلنگ در هر زيستگاه و کوريدورهاي ارتباطي ميان اين زيستگاهها شناسايي شد.

مدير کل دفتر تنوع زيستي و حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست خاطر نشان کرد: تخمين زده مي شود که ??/??در صد از وسعت مناطق واقع شده بين عرضهاي جغرافيايي ??? °??-??? °?? شمالي و طولهاي جغرافيايي ??? °?? – ??? °?? شرقي از زيستگاههاي مطلوب براي زيست گونه با درجات متفاوت مطلوبيت است.

همچنين در چهار زون مطالعاتي اين طرح که کل سطح استان آذربايجان شرقي را پوشش مي دهد مجموع ?? زيستگاه عمده به همراه ميزان مطلوبيت آنها براي حضور پلنگ شناسايي شدند.

به گفته وي اين زيستگاهها در مناطق شمالي استان آذربايجان شرقي و سپس جنوب شرقي داراي وسعت بيشتر و توسط کوريدورهاي ارتباطي با يکديگر مرتبط هستند. اما در بخشهاي جنوبي تر و خصوصا جنوب غربي استان پراکنده و کاملا مجزا از هم هستند و توسط عواملي چون مراکز جمعيتي، مزارع کشاورزي و احداث جاده از يکديگر جدا شده اند و امنيت آنها با عوامل مختلف تحت الشعاع قرار گرفته است.

محمدي از تعيين موقعيت مکاني زيستگاهها و کوريدورهاي ميان آنها خبر داد و اظهار داشت: با توجه به ارزشمندي زيستگاههاي باقيمانده پلنگ در اين استان در احيا جمعيت پلنگ در منطقه قفقاز، مطالعات انجام شده تا کنون با ايجاد امکان ارزيابي دقيق تر اثرات فعاليتهاي توسعه اي و تغيير کاربري اراضي بر وضعيت گونه در منطقه و حفظ ارتباط زيستگاه هاي آن با مناطق همجوار برون مرزي و استانهاي همسايه، گامي موثر در راستاي حفاظت پايدار اين گونه در منطقه به شمار مي آيد.

همچنين در حال حاضر اقدامات اوليه براي شروع فاز دوم طرح و تهيه تجهيزات لازم صورت گرفته است واين طرح آماده ورود به فاز دوم يعني تخمين جمعيت و تدقيق اطلاعات بدست آمده با استفاده از روشهايي چون دوربين گذاري و استفاده از گردن بندهاي ردياب است.

:: دانلود فایل ضمیمه ()

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …