مجوز ۲ شرکت هواپیمایی داخلی غیرفعال لغوشد


مجوز ۲ شرکت هواپیمایی داخلی غیرفعال لغوشد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به منظور جلوگیری از رقابت مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی، با در نظر گرفتن سوابق شرکت های هواپیمایی پروانه بهره برداری ۲شرکت هواپیمایی لغو شد.

 

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …