۱۰ میلیون گردشگر برابر با یک میلیون فرصت شغلیاشتغال زایی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


۱۰ میلیون گردشگر برابر با یک میلیون فرصت شغلی

آخرین آمارها حاکی از آن است که بیشترین نرخ بیکاری در ایران متعلق به شهرهایی هستند که جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی منحصر به فردی دارند. کارشناسان می‌گویند تنها برای ۵ تا ۱۰ میلیون گردشگر حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شود. گفته می‌شود که در حال حاضر از هر ۱۰ تا ۱۵ شغل در جهان، یک شغل در زمینه گردشگری است.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …