مدیران اتوبوسی رفتنی شدند
مدیران اتوبوسی رفتنی شدندطی ۸ سال گذشته، انتخاب مدیران غیرمتخصص در پست‏های کلیدی سازمان میراث فرهنگی، ضربه مهلکی به بدنه این سازمان وارد کرد. شاید به جرات بتوان گفت که برخی از آن مدیران مصداق صبحت‏های رئیس جمهور در اولین جلسه مطبوعاتی هستند که گفت برخی اتوبوسی بدون بلیط آمدند و اتوبوسی هم برمی‏گردند.


Check Also

روز جهانی گردشگری و شعار سال ۲۰۲۰

گردشگری بعنوان یک ابر صنعت در تمامی کشورها و جوامع بین‌المللی پذیرفته شده است. زیرا …