چوب اعتبارات ناپایدار بر سر پروژه‌های نیمه تمام میراث اصفهان


رکود پروژه های مهم و کلیدی

چوب اعتبارات ناپایدار بر سر پروژه‌های نیمه تمام میراث اصفهان

شهرموزه اصفهان ویترین بزرگی است از ادوار و آثار تاریخی ایران؛ از هفت هزار سال پیش در تپه اشرف تا ۱۵۰ سال پیش در کارخانه ریسباف؛ نه تنها حفظ انبوه آثار تاریخی در این شهر با بودجه‌ریزی کنونی دشوار شده بلکه پروژه‌های کلیدی و مهم این شهر در انتظار بودجه معلق مانده‌اند.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …