سالانه ۳ درصد ساختمان‌های تهران تخریب و نوسازی می‌شوندمعاون شهردار تهران خبر داد


سالانه ۳ درصد ساختمان‌های تهران تخریب و نوسازی می‌شوند

تراکم‌فروشی، صدور مجوزها تخریب و ساخت و ساز ساختمان تهران چهره شهر تهران را دگرگون کرده است. خانه‌های که هر روز تخریب می‌شوند و به قدشان اضافه می‌شود. شورای شهر همیشه منتقد اصلی این اشتیاق شهرداری برای ساخت و ساز و کسب درآمد بیشتر بوده است. معاون شهردار تهران اما می‌گوید اگر تهران قرار باشد یک‌بار نوسازی شود ۳۰ سال طول می‌کشد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …