سالانه ۳ درصد ساختمان‌های تهران تخریب و نوسازی می‌شوندمعاون شهردار تهران خبر داد


سالانه ۳ درصد ساختمان‌های تهران تخریب و نوسازی می‌شوند

تراکم‌فروشی، صدور مجوزها تخریب و ساخت و ساز ساختمان تهران چهره شهر تهران را دگرگون کرده است. خانه‌های که هر روز تخریب می‌شوند و به قدشان اضافه می‌شود. شورای شهر همیشه منتقد اصلی این اشتیاق شهرداری برای ساخت و ساز و کسب درآمد بیشتر بوده است. معاون شهردار تهران اما می‌گوید اگر تهران قرار باشد یک‌بار نوسازی شود ۳۰ سال طول می‌کشد.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …