داستان ایران؛ روایتی نو، نگاهی تازهبرنامه شنیداری فرهنگ‌ساز (۱)


داستان ایران؛ روایتی نو، نگاهی تازه


نوشتن از تاریخ ایران همواره دغدغه بسیاری از پژوهشگران بوده و هست؛ این‌بار اما «فریدون جنیدی» با نگاهی تازه سراغ روایتی نو از تاریخ ایران رفته‌است؛ روایتی که تحت عنوان «داستان ایران» به چاپ رسیده و با نثر فارسی سره نگارش شده‌است. آنچه می‌شونید نخستین برنامه فرهنگ‌ساز است که در گفتگویی با فریدون جنیدی به بحث پیرامون این کتاب می‌پردازد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …