دیدار با ابن سینا


نمایشگاهی از نسخه‌های خطی قانون در طب در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود

دیدار با ابن سینا

نمایشگاهی از نسخه‌های خطی کتاب «قانون در طب» ابن سینا در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار می‌شود. این نمایشگاه از ۱۶ تا ۲۶ شهریور ماه در این مجموعه برقرار است و ارزشمندترین نسخه‌های خطی کتاب قانون ابن سینا و شرح‌های نوشته شده بر این کتاب را به مخاطبان و علاقه‌مندان معرفی می‌کند.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …