ساخت دیوار یخی برای جلوگیری از نشت آلودگی به اقیانوس آرام
ساخت دیوار یخی برای جلوگیری از نشت آلودگی به اقیانوس آرام

دولت ژاپن به منظور جلوگیری از نشت مواد خطرناک اتمی قصد دارد دیوار یخی عظیمی را گرداگرد نیروگاه سانحه دیده فوکوشیما داییچی بسازد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …