قاسم برنا درگذشتدرگذشت پیر مطبوعات همدان


قاسم برنا درگذشت

قاسم برنا، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار همدانی روز شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۲ در سن ۹۲ سالگی بدرود حیات گفت.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …