برندگان مسابقه بهترین پوستر گردشگری از شش منطقه دنیا اعلام شدمعاون گردشگری کشور:


برندگان مسابقه بهترین پوستر گردشگری از شش منطقه دنیا اعلام شد

معاون گردشگری از موفقیت شش کشور از قاره های مختلف و کسب رتبه انتخاب مردمی در سطح جهان توسط جمهوری اسلامی ایران در مسابقه بهترین پوستر تبلیغاتی سازمان جهانی جهانگردی خبر داد.

Check Also

روز جهانی گردشگری و شعار سال ۲۰۲۰

گردشگری بعنوان یک ابر صنعت در تمامی کشورها و جوامع بین‌المللی پذیرفته شده است. زیرا …