حقوق روزانه راهنمایان گردشگری در سال جاری ۱۰۸ هزار تومان تصویب شداز سوی هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران


حقوق روزانه راهنمایان گردشگری در سال جاری ۱۰۸ هزار تومان تصویب شد

در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران و پس از چند جلسه کارشناسی و بررسی مجدد، میزان پیشنهادی برای حقوق روزانه راهنمایان گردشگری در سال ۱۳۹۲، به مبلغ ۱۰۸ هزار تومان به تصویب رسید.

Check Also

جلوگیری از متروکه شدن یک روستای زرتشتی‌نشین

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد از پیشرو بودن دهیاری مبارکه در …