نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عوض کنیدپیشنهاد نماینده انجمن نقاشان ایران:


نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عوض کنید

نماینده انجمن هنرمندان نقاش خواستار تغییر نام ‘وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی’ به ‘وزارت فرهنگ و هنر’ شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …