بازسازی آثار فرهنگی درمالی آغاز شدبا پایان خشونت‎ها در مالی


بازسازی آثار فرهنگی درمالی آغاز شد

با پایان یک دوره خشونت و آشوب، کاربازسازی و توانبخشی آثار وبناهای تاریخی تخریب شده در تیمبوکتو مالی با حمایت مالی و فنی یونسکو آغاز شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …