کمتر از یک سال تا خشک شدن کامل بخش جنوبی دریاچه ارومیهتا پایان تابستان ۹۳ فاجعه در شمال غرب ایران رخ می دهد


کمتر از یک سال تا خشک شدن کامل بخش جنوبی دریاچه ارومیه

بررسی های کارشناسی نشان می دهد که دریاچه ارومیه تا وقوع فاجعه فاصله ای ندارد. برآوردها حاکی از آن است که تا پایان تابستان سال آینده، بخش جنوبی دریاچه ارومیه به جز در محدوده پل میانگذر، به طور کامل خشک خواهد شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …