کارگروه گردشگری خوزستان پس از ۴۰ ماه فعالیت خود را آغاز می‌کندمدیر کل میراث فرهنگی خوزستان:


کارگروه گردشگری خوزستان پس از ۴۰ ماه فعالیت خود را آغاز می‌کند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان گفت: کارگروه گردشگری خوزستان پس از ۴۰ ماه تعطیلی بار دیگر فعال می‌شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …