چین سالانه ۱۰۰ موزه جدید می‎سازد
چین سالانه ۱۰۰ موزه جدید می‎سازد

‌با افتتاح سالانه ۱۰۰ موزه جدید، چین پس از بریتانیا بیشترین تعداد موزه جهان را دارد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …