یک میلیون و صد هزار تومان در آینده بسیار نزدیک در حساب زائران خواهد بود/رییس بانک ملی خبر داد:


یک میلیون و صد هزار تومان در آینده بسیار نزدیک در حساب زائران خواهد بود/

زائران تمتع ۹۲ پس از واریز ۹۰۰ هزار تومانی که از سوی سازمان حج و زیارت به حسابشان واریز شد در آینده‌ای بسیار نزدیک شاید همین فردا می‌توانند منتظر واریز یک میلیون و صد هزار تومان از سوی بانک ملی به حساب‌هایشان باشند.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …