از محمل امن تا کاروان مرگواکاوی سوانح اتوبوسی؛


از محمل امن تا کاروان مرگ

این اولین باری نیست که اتوبوس‌ها در جاده سانحه ساز می‌شوند و باز هم اولین باری نیست که همه را مقصر می دانیم جز آن کسی که واقعاً مقصر است.البته حق هم داریم چون نمی‌دانیم چه کسی مقصر است و چه کسی باید به این مشکلات رسیدگی کند؟ همیشه حرفها و شعارها با اجرا فرق می‌کند.چند روز دیگر همه چیز عادی می‌شود بدون این‌که تیشه‌ای به ریشه سوانح اتوبوسی وارد شده باشد.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …