شورای سیاست‌گذاری موزه‌ها تاسیس می‌شودمحمدرضا کارگر:


شورای سیاست‌گذاری موزه‌ها تاسیس می‌شود

عصر امروز در نشست معارفه مدیر کل اداره موزه‌ها، محمدرضاکارگر از برگزاری طرح شورای سیاست گذاری موزه‌ها و راه‌اندازی طرح هر موزه یک خانواده است خبر داد.

Check Also

روز جهانی گردشگری و شعار سال ۲۰۲۰

گردشگری بعنوان یک ابر صنعت در تمامی کشورها و جوامع بین‌المللی پذیرفته شده است. زیرا …