برگشت یک میلیون و صد هزار تومان دیگر به حساب زائران حج ۹۲به دنبال امضای تفاهم نامه بین سازمان حج و زیارت و بانک ملی ایران انجام گرفت:


برگشت یک میلیون و صد هزار تومان دیگر به حساب زائران حج ۹۲

براساس تفاهنامه‌ای که ما بین سازمان حج و زیارت و مدیرعامل بانک ملی ایران منعقد شد از امروز مبلغ یک میلیون و یکصد هزارتومان دیگر به حساب حجاج واریز شد.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …