همایش بین‎المللی معماری معاصر در شهرهای تاریخییونسکو برگزار می‎کند:


همایش بین‎المللی معماری معاصر در شهرهای تاریخی

‌ همایش بین‎المللی’معماری معاصر در شهرهای تاریخی’ از سوی یونسکو برگزار می‎شود.

Check Also

روز جهانی گردشگری و شعار سال ۲۰۲۰

گردشگری بعنوان یک ابر صنعت در تمامی کشورها و جوامع بین‌المللی پذیرفته شده است. زیرا …