پاسخ سازمان پزشکی قانونی به خبر آمارهای نزولی، سوانح صعودی
پاسخ سازمان پزشکی قانونی به خبر آمارهای نزولی، سوانح صعودی

سازمان پزشکی قانونی به مطلبی که در خبرگزاری میراث فرهنگی درج شده بود پاسخ داد.

Check Also

کتاب خطی ۳۰۰ ساله به گنجینه کتابخانه ملی افزوده شد

کتاب خطی «شرح الدروس الشرعیه» از نفایس شیعه که بیش از ۳۰۰ سال پنهان بوده …