«آموزش کیفی» مهمترین پیام یونسکو در روز جهانی صلح
«آموزش کیفی» مهمترین پیام یونسکو در روز جهانی صلح

ایرینا بوکووا ، مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی صلح، ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳ بیانیه داد. این پیام که توسط دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو خوانده شد به نقش اساسی آموزش کیفی تحت عنوان نیرو محرکه تحقق آزادی و بردباری تاکید شد.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …