تاسیسات گردشگری مشمول تعرفه صنایع شدندمعاون گردشگری کشور:


تاسیسات گردشگری مشمول تعرفه صنایع شدند

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از تصویب مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر بهره مندی تاسیسات گردشگری کشور از تعرفه ها و قوانین بخش صنایع خبر داد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …