«آموزش برای صلح» شعار امسال دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی صلح
«آموزش برای صلح» شعار امسال دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی صلح

آموزش برای صلح شعار امسال دبیر کل سازمان ملل متحد برای روز جهانی صلح انتخاب شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحدد با اشاره بر اینکه «آموزش برای صلح» برای جوامع صلح‌آمیز حیاتی است تاکید کرد: امسال تاکید سازمان ملل بر ‘آموزش برای صلح’ است. آموزش برای پرورش حقوق شهروندی جهانی و ایجاد جوامع صلح آمیز حیاتی است.

Check Also

روز جهانی گردشگری و شعار سال ۲۰۲۰

گردشگری بعنوان یک ابر صنعت در تمامی کشورها و جوامع بین‌المللی پذیرفته شده است. زیرا …