افسانه موسیقی شرق ۷۳ ساله شد


افسانه موسیقی شرق ۷۳ ساله شد

با قدم گذاشتن در اولین روز پاییز، افسانه موسیقی شرق، محمدرضا شجریان نیز ۷۳ ساله شد. اگرچه روزگار نقدهای تند برخی از رسانه ها نسبت به وی با آمدن دولت تدبیر و امید به پایان رسیده است اما همواره حضور او سربلندی موسیقی ایران را به همراه داشته است.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …