نجفی تقلبی بودن شیردال را تکذیب کرد


نجفی تقلبی بودن شیردال را تکذیب کرد

پای شیردال به ایران نرسیده بود که اخباری درباره تقلبی بودن آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اظهار نظرها درحالی دهان به دهان می‌چرخید که هیچ بررسی کارشناسانه‌ای صورت نگرفته بود؛ با این‌حال رئیس سازمان میراث فرهنگی تاکید می‌کند که شیردال تقلبی نیست و اکنون در موزه ملی ایران توسط کارشناسان مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته‌است.

Check Also

فاز سوم مرمت قلعه هزاره میناب آغاز شد

رضا برومند گفت: در این فاز از مرمت، ۱۷ متر مکعب، دیوار خشتی و ۷۲ …