گردشگری یکی از موثرترین ابزارهای دیپلماسی عمومی استرییس‌جمهور:


گردشگری یکی از موثرترین ابزارهای دیپلماسی عمومی است

رییس‌جمهور در پیام خود به مناسبت هفته گردشگری، از گردشگری به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای دیپلماسی عمومی در ایجاد ارتباط و تعامل بین ملت‌ها، تقارب فرهنگ‌ها، شناخت اقوام گوناگون از یکدیگر، برقراری صلح و دوستی، اعتلای دانش بشری و ایجاد شور، امید و نشاط نام برد.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …