دوستداران میراث فرهنگی از موزه علم و طبیعت اهواز بازدید کردند


به مناسبت هفته گردشگری

دوستداران میراث فرهنگی از موزه علم و طبیعت اهواز بازدید کردند

دوستداران میراث فرهنگی خوزستان به مناسبت هفته گردشگری از موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز دیدن کردند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …