کاخ احمدشاهی، کوشک احمدشاهی نیست!


کاخ احمدشاهی، کوشک احمدشاهی نیست!

این‌روزها خبر خوشی از مجموعه کاخ – موزه سعدآباد رسیده و قرار است کاخ احمدشاهی توسط سپاه به سعدآباد بازگردانده شود. هرچند که به نظر می‌رسد که تفاوت‌های کاخ احمدشاهی (در مجموعه کاخ موزه سعدآباد) با کوشک احمدشاهی (در مجموعه کاخ موزه نیاوران) چندان برای همه مشخص نیست و گاهی این دو با هم اشتباه می‌شود.

Check Also

تخفیف ۳۰درصدی برای پست صنایع دستی

تفاهم‌نامه شرکت پست و وزارت میراث فرهنگی دوشنبه ۷ مهر در محل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری …