بازدید فرشچيان از گالري، كتابخانه و سایت فرشچیان


به گزارش خبرگزاری مهر،  محمود فرشچيان روز يكشنبه هفتم مهرماه با علي معلم دامغاني، رئیس فرهنگستان‌هنر ديدار كرد. در پی اين ملاقات، پيشكسوت نگارگری ايران از گالری، كتابخانه فرشچيان و همچنين سايت رايحه عشق در پرتال فرهنگستان‌هنر بازديد داشت.


عضو پيوسته فرهنگستان هنر، مهرماه سال گذشته كتاب‌هايش را براي مطالعه علاقه‌مندان در اختيار كتابخانه فرهنگستان‌ هنر قرار داد. در پي اين امر، رياست فرهنگستان‌ هنر دستور راه‌اندازی كتابخانه و گالری فرشچيان را صادر كرد.


استاد فرشچيان، به همراه تني چند از مديران و همكاران فرهنگستان‌هنر از كتابخانه و گالری فرشچيان ديدن كرد.


سپس به ديدار علي معلم‌دامغاني رفت و پس از صحبت با رئيس فرهنگستان‌هنر، در واحد روابط عمومي فرهنگستان هنر حاضرشد و به مشاهده سايت اختصاصي خود در پرتال فرهنگستان‌هنر پرداخت.

Check Also

موسیقی نواحی شاکله اصلی موسیقی‌هاست

داور و مشاور دبیر جشنواره در بخش موسیقی نواحی جشنواره ملی موسیقی جوان درباره ارزیابی …