مناطق خطرناک زمين در نقشه جهاني آلودگي هوا

در اين نقشه يک مدل رايانه‌اي اتمسفريک است متوسط نرخ سالانه مرگ و ميرهاي ناشي از آلودگي هوا در هر 621 کيلومتر مربع در خلال سال‌هاي 1850 و 2000 ميلادي نيز ارائه شده است.

تصويربرداري براي تهيه اين نقشه بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده توسط «جيسون وست»، استاد مهندسي و علوم زيست‌محيطي دانشگاه کاروليناي شمالي انجام شده است.

در اين نقشه نقاطي که با رنگ قهوه‌اي پررنگ مشخص شده نشان‌دهنده افزايش مرگ و ميرهاي زودرس بر اثر آلودگي شديد هوا است.

توضيحات اين نقشه همچنين حاکي از آن است که آلودگي هوا به خصوص در شرق چين، شمال هند و اروپا و تمام مناطقي که شهرسازي مشکلات بسياري پديد آورده با رشدي نگران‌کننده‌، پيامدهاي مرگبارتري نيز داشته است.

به گزارش ايسنا به نقل از ديسکاوري نيوز، در اين نقشه برخي نقاط نيز به رنگ آب مشخص شده که نشان دهنده کاهش نرخ مرگ و مير زودرس به دليل کاهش آلودگي هوا است که جنوب شرق آمريکا يکي از آن نقاط است و احتمالا اين تغييرات ناشي از کاهش سوزاندن «زيست‌توده‌ها» در اين منطقه در 160 سال گذشته بوده است. «زيست‌توده» يا «بيومس» يک منبع تجديدپذير انرژي است که از مواد زيستي و بقاياي موجودات زنده به دست مي‌آيد.

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …