تشکیل فراکسیون «تاریخ و توسعه گردشگری» در مجلس نهم


جواد هروی، نماینده مردم قائنات خبرداد:

تشکیل فراکسیون «تاریخ و توسعه گردشگری» در مجلس نهم

نماینده مردم قائنات در مجلس از تشکیل فراکسیونی با عنوان «تاریخ و توسعه گردشگری» خبر داد. اگرچه این دومین فراکسیون پس از فراکسیون «میراث فرهنگی و گردشگری» است که گردشگری یکی از حوزه های فعالیتش خواهد بود، اما موسس این فراکسیون تاکید دارد فعالیت فراکسیون بطور تخصصی در حوزه تاریخ خواهد بود و بحث گردشگری در الویت دوم فراکسیون مد نظر قرار می‌گیرد.

Check Also

روز جهانی گردشگری و شعار سال ۲۰۲۰

گردشگری بعنوان یک ابر صنعت در تمامی کشورها و جوامع بین‌المللی پذیرفته شده است. زیرا …