دولت برای انتصاب مدیران فرهنگی، استانداردهای لازم را رعایت کند

Check Also

اختتامیه جایزه جهانی اربعین

جایزه جهانی اربعین به عنوان برنامه‌ای فرهنگی دینی در مقیاس بین‌المللی با هدف اشاعه فرهنگ …