تشکر رئيس اتحاديه مهمانپذيران از دکتر ملک زاده

رئیس اتحادیه

صنايع دستي و گردشگري کشور «ابرهيم بنا ساز» در نامه اي به دکتر ملک زاده از تصميم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در خصوص واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي تشکر و قدرداني کرد.

وي در نامه خود به رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اين تصميمات را موجب پيشرفت و توسعه صنعت گردشگري دانست و حمايت خود را از اين تصميمات در نامه اي مکتوب به دکتر محمد شريف ملک زاده اعلام کرد.

Check Also

افتتاح نخستین موزه روانپزشکی کشور

شهردار منطقه ۱۱ تهران در آستانه فرا رسیدن هفته تهران از بازگشایی نخستین موزه روانپزشکی …