تشکر رئيس اتحاديه مهمانپذيران از دکتر ملک زاده

رئیس اتحادیه

صنايع دستي و گردشگري کشور «ابرهيم بنا ساز» در نامه اي به دکتر ملک زاده از تصميم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در خصوص واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي تشکر و قدرداني کرد.

وي در نامه خود به رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اين تصميمات را موجب پيشرفت و توسعه صنعت گردشگري دانست و حمايت خود را از اين تصميمات در نامه اي مکتوب به دکتر محمد شريف ملک زاده اعلام کرد.

Check Also

فاز سوم مرمت قلعه هزاره میناب آغاز شد

رضا برومند گفت: در این فاز از مرمت، ۱۷ متر مکعب، دیوار خشتی و ۷۲ …