جوابیه اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

جوابیه اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندرانبه دنبال درج خبری تحت عنوان «مدیر بندر نوشهر بابت قطع ۱۱ هزار درخت در یک قدمی حبس است» در خبرگزاری میراث فرهنگی، روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران ارسال کرد. در این جوابیه تصریح شده که کلیه اقدامات این اداره کل برای احداث راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی با هماهنگی کامل موسسه تحقیقات جنگل‌ها ومراتع بوده و از مجاری قانونی و با تائید مراجع ذی‌صلاح صورت پذیرفته است.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …