۲۲۰هنرمند متقاضی شرکت در تصویرسازی پرندگان شدند
۲۲۰هنرمند متقاضی شرکت در تصویرسازی پرندگان شدند

۲۲۰ هنرمند از سراسر کشور متقاضی شرکت در نخستین دوره تصویرسازی مناطق محیط زیست کشور شدند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …