ایران،فعال ترین نماینده بخش تجارى سازمان همکارى‌هاى ‌اسلامى شد


ایران،فعال ترین نماینده بخش تجارى سازمان همکارى‌هاى ‌اسلامى شد

ایران، عنوان فعال‌ترین نماینده بخش تجارى سازمان همکارى‌هاى ‌اسلامى در حوزه نمایشگاهى را به‌ خود اختصاص داد. این درحالی است که چهارمین نمایشگاه تجارى و سرمایه گذارى جهان اسلام در مالزى در حالى به کار خود پایان داد که روز گذشته از سوى هیات اجرایى این رویداد جمهورى اسلامى ایران به عنوان برترین و فعال ترین نماینده بخش تجارى سازمان همکارى هاى اسلامى (IOC-IBC) برگزیده شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …