ايجاد پايه هاي منوريل در محدوده شکارگاه خسرو ممنوع است

منوریل

صنايع دستي و گردشگري استان کرمانشاه، عليرضا مرادي بيستوني در اين خصوص اظهارکرد: شکارگاه خسرو يکي از آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي ايران است که مساحتي بالغ بر 100 هکتار در شهر کرمانشاه را در برمي گيرد.

وي افزود: اين اثر تاريخي که در بلوار اصلي شهر کرمانشاه قرار دارد حدود 40 هکتار از آن در زير بافت شهري مدفون است و مابقي آن که حدود 60 هکتار مي باشد، به صورت زمين باير و کشاورزي است که اطراف آن را خاکريزي به ارتفاع 5 متر و عرض حدود 15 متر و طول دو کيلومتر را در برگرفته که طي گمانه زني و کاوشهاي باستان شناختي انجام گرفته آثار معماري مربوط به ادوار مختلف تاريخ ايران در آن کاملا مشهود است.

مرادي بيستوني يادآور شد: همچنين در ساير بخش ها نيز بنابر مطالعات ژئوفيزيک و آنومالي هاي به دست آمده بر وجود آثار تاريخي صحه مي گذارد.

معاون ميراث فرهنگي، اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کرمانشاه، گفت: با اين وجود عمليات اجرايي پروژه منوريل کرمانشاه چندي است که از جنوب شهر کرمانشاه به سمت شمال شهر آغاز شده است که تاکنون مکاتبات متعددي با مسئولين سازمان قطار شهري داشته ايم.

وي افزود: ما با وجود اينکه ميراث فرهنگي را بستر توسعه مي دانيم و نه عاملي بر سر راه توسعه. و همچنين ضمن آنکه کاملا با بحث توسعه حمل و نقل شهري به عنوان يکي از عوامل توسعه موافقيم اما تحت هيچ شرايطي حائز به خدشه وارد شدن به محوطه هاي تاريخي فرهنگي نيستيم.

اين مقام مسئول تاکيد کرد: محوطه هاي تاريخي فرهنگي از اهميت شايان توجهي در نزد جهانيان برخوردار است که مي بايست قبل از انجام هرگونه فعاليتي در حوزه هاي عمراني مطالعات کارشناسي به درستي انجام گيرد و تمام دستگاه هاي زيربط موافقت خود را اعلام کنند.
مرادي بيستوني تصريح کرد: تاکنون از طريق مکاتبات اداري متعدد، اعلام ممنوعيت از سوي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان کرمانشاه به سازمان قطار شهري در اين محدوده تاريخي اعلام شده و بنابر ضوابط قانوني هرگونه عبور منوريل از اين محدود ممنوع مي باشد.

Check Also

افتتاح نخستین موزه روانپزشکی کشور

شهردار منطقه ۱۱ تهران در آستانه فرا رسیدن هفته تهران از بازگشایی نخستین موزه روانپزشکی …