تشويق دارندگان خودروهاي فرسوده به مشارکت در طرح اسقاط


معصومه ابتکار درباره ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده در سطح شهر اظهار داشت: در اين باره در دولت مصوباتي را اجرايي و همچنين ضوابط مربوط به خودروهاي فرسوده را به روز کرديم.

رئيس سازمان محيط زيست با بيان اينکه تسهيلات خروج خودروهاي فرسوده از چرخه حمل‌ونقل کشور ادامه دارد، افزود: اميدوار هستيم که بحث خودروهاي فرسوده را با يک زمان‌بندي و همچنين با تسهيلات و مقررات جدي دنبال کنيم.

معاون رئيس جمهور بيان کرد: لازم است که خودروهاي فرسوده به دليل مسائل ايمني و زيست محيطي از رده خارج شوند.

ابتکار در پاسخ به واکنش به عدم تمايل برخي از دارندگان خودروهاي فرسوده براي مشارکت در طرح‌هاي اسقاطي، خاطرنشان کرد: برخي از دارندگان وسايل نقليه فرسوده در طرح‌هاي اسقاط مشارکتي ندارند؛ به منظور پيشبرد اين مهم در صدد هستيم از روش‌ها و سياست‌هاي مختلف تشويقي و تنبيهي استفاده کنيم.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …