عرصه و حریم کاخ مروارید تعیین شد

عرصه و حریم کاخ مروارید  تعیین شد

معاون میراث فرهنگی استان البرز از تشکیل جلسه شورای ثبت و تعیین حریم با حضور نمایندگانی از معاونت عمرانی استانداری، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، شهرداری و کارشناسان میراث فرهنگی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز، مریم عامری اظهار داشت: رویکرد جدید اداره کل میراث فرهنگی استان البرز در جهت تعیین حریم آثار ثبتی استان است.

وی تاکید کرد: پرونده تعیین عرصه و پیشنهاد حریم مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ مروارید(شمس)، باغ های جهانشهر، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران و حمامهای مصباح، حیدرآباد و هلجرد پس از طرح و بحث و بررسی دقیق هر پرونده و استماع اعضای جلسه مورد تصویب اعضای شورای ثبت و تعیین حریم استان قرار گرفت و برای تایید نهایی به سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال خواهد شد.

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …