نشست تخصصی هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی

در این جلسه روش‌های ارائه نمایش و فروش محصولات صنایع‌دستی تولید‌کنندگان محصولات صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سیدامیر حسینی، که در این نشست به‌عنوان نماینده هنرمندان و موردتأیید معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور برای ارتباط با این معاونت معرفی شد، در مورد این جلسه گفت: «درحال‌حاضر هنرمندان، علاوه‌بر امکانات و شرایط موجود که برای آن‌ها در حوزه صنایع‌دستی فراهم شده، خواهان ایجاد مراکز فروش بیشتر در مبادی شهرها و شهرستان‌ها هستند.»

حسینی اضافه کرد: «نرم‌افزار زبردستان یکی از اقدامات خوب و بنیادین معاونت صنایع‌دستی در بحث سامان‌دهی هنرمندان، تولیدکنندگان و معرفی کارگاه‌های تولید صنایع‌دستی در کل کشور است که خوشبختانه روند بسیار خوبی پیش رو دارد. در این راستا هنرمندان فعال صنایع‌دستی خواستار تسریع در روند راه‌اندازی این نرم‌افراز را در حوزه صنایع‌دستی شدند.»

Check Also

بقایای سالم یک خرس عصر یخ در شمال روسیه پیدا شد

محققان می گویند یک شکارچی گوزن شمالی در شمال دور روسیه که بخشی از قطب …