فرش خزه ها در چابهار

فرش خزه ها، از پدیده های طبیعی و ژئو توریسمی منطقه چابهار هستند که به وفور، در امتداد ساحل دیده می شوند. این پدیده ها، متأثر از فرسایش شیمیایی و فیزیکی است که طی هزاران سال به وجود آمده اند. فرش خزه ها، در واقع گِل سنگ هایی اند که شامل جلبک ها و قارچ ها هستند. این پدیده، موجب تخریب و تجزیه سنگ ها، به دلیل هوازدگی می شود. فرش خزه ها را، صبح زود و در هنگام جزر بر روی ساحل صخره ای می توان مشاهده کرد. شرایط مناسب زیستی خزه ها و جلبک های آب شور در وفور مواد مغذی، این پدیده زیبا و منحصر بفرد را بوجود آورده است.
فرش خزه ها را صبح زود و در هنگام جزر بر روی ساحل صخره ای می توان مشاهده کرد. شرایط مناسب زیستی خزه ها و جلبک های آب شور و وفور مواد مغذی، این پدیده زیبا و منحصر به فرد را بوجود آورده است. دیدن ده ها متر مربع جلبک و پای برهنه بروی آن قدم زدن تجربه ای متفاوت است. تلفیق رنگ سبز تند با آبی دریا در زیر تلالو خورشید بی شک از زیباترین تابلوهای هستی است که نسیم وزان از دریا، شور دیدن آن را مضاعف می سازد.

Check Also

تنگه براق

تنگه براق

    روستای زیبای تنگه براق از توابع بخش سده، در ۸۰ کیلومتری جنوب غربی اقلید در …