Tag Archives: قلعه اسب کشان

قلعه اسب کشان، نیازمند شناسایی و ثبت ملی

به دنبال وقوع حریق‌های پی‌درپی در جنگل و فضاهای سبز در برخی از نقاط مختلف کشور؛ هانی رستگاران، مسئول ثبت آثار و حریم میراث ملی استان سمنان و پژوهشگر میراث فرهنگی در یادداشتی با عنوان «اسب کشان، قلعه‌ای هم پیوند با محیط زیست» به موقعیت قرارگیری این تپه و ارتباط آن با محیط زیست پرداخته است. قلعه اسب کشان؛ میراثی …

بیشتر بخوانید »